Antropológiai kutatások


ARCREKONSTRUKCIÓK SZKENNELÉSE

A készülő arcrekonstrukciók egyes fázisait (a koponyától a kész arcig) beszkenneltük, hogy minta modellként használhassuk fel a tudományos kutatás keretében (OTKA K73441 folyó számítógépes arcrekonstrukciós módszer kifejlesztésben.

MI AZ ARCREKONSTRUKCIÓ?

A koponya alapján készült arcrekonstrukció az egyedi arcvonások újraformálásával a valósághoz hűen, hitelesen ábrázolja a néhai személyt. Az arcrekonstrukció lényege, hogy a koponyára – a csontok alaki sajátosságai alapján – visszaépítjük az arc lágy szöveteit úgy, hogy azok hűen tükrözzék az egykori arcvonásokat. A Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában hagyományos szobrászi-anatómiai módszert alkalmazunk, azaz a plasztilinből megmintázott izmokat eredési helyüknek megfelelően építjük vissza a csontokra. Az izmok vastagságát a koponya meghatározott mérőpontjain a csontfelszín érdessége alapján becsüljük tudományos adatgyűjtésekből származó táblázat segítségével.

A műanyag koponyamásolatra elkészült arcrekonstrukció hűen tükrözi Tauber Antónia angolkisasszony néhai arcvonásait. Talán előnytelen megjelenése is közrejátszhatott abban, hogy bárói származása ellenére belépett a rendbe, ahol rendtársai furcsa külsejével együtt is elfogadták.